Een multifunctioneel ontmoetingspunt voor hulp, begeleiding en ontspanning voor jong en oud

Hoe de naam van ons

Ontmoetingspunt

is ontstaan

De Ketel van weleer

….in de beginjaren  van 1950 of 1960 heeft op het kruispunt Bunderstraat, St.Joshepstraat en Hoogveldweg een verdeelstation voor elektriciteit gestaan… 

“Een ontmoetingsplek voor verliefde stelletjes”

In de volksmond werd dit "De Ketel" genoemd en vele verliefde stelletjes spraken er met elkaar af. Menige liefde is daar begonnen. Een plek vol mooie herinneringen
De Oude Ketel

De Liefde

Verliefde jongeren spraken met elkaar af bij De Ketel om vandaar uit te gaan dansen of wandelen 

Vriendschap

Vele vrienden en vriendinnen spraken er af om te gaan stappen, naar voetbalwedstrijden te gaan kijken of buiten te spelen. 

Opstapplaats mijnwerkers

Op deze plek was vroeger ook de halte van de bussen die het  personeel naar en van de mijnen brachten en waar zonen en dochters op het stoepje zaten te wachten wanneer vader terugkwam van het werken

een gevoel van Saamhorigheid

De Liefde, Vriendschap en Werk gerelateerde Verbondenheid zijn
DE ingrediënten van saamhorigheid en dat is wat wij willen voor de Ketel 
en zo is dus de naam ontstaan.

Stichting

Pierre Giesen en Wil Kusters hadden een Stichting opgericht om het herplaatsen van De Ketel te kunnen realiseren . 

De Herplaatste Ketel

Een stukje geschiedenis van Meerssen werd in 2010 met toestemming van Burgemeester Karel Majoor als replica geplaatst op bijna exact dezelfde plek. Alhoewel het geen kunst is, draagt het bij aan een mooie herinnering waarin verbinding het sleutelwoord is. 

Erelid van de Ketel

Door mr. Giesen zijn
betrokkenheid met de herplaatsing 
van de replica van de Oude Ketel
hadden we hem gevraagd  om erelid te worden en de Ketel officieel te openen
op 13 december 2013. 
Hij vond het een eer.

“Saamhorigheid”

Dit gedicht is tijdens de opening van ons ontmoetingspunt geschonken door Jan Gulikers.
Zijn welgemeende woorden: “Het past mooi bij jullie context”