Een multifunctioneel ontmoetingspunt voor hulp, begeleiding en ontspanning voor jong en oud

Over Ons

Waar wij voor staan

Wij zijn een team vrijwilligers die met hart en ziel  gezelligheid, een luisterend oor,
troost en waar kan advies bieden aan iedereen die binnen komt lopen.
Wij bieden u een plek waar u  in contact kunt komen met andere mensen
die net als u behoefte hebben aan sociaal contact.

Hoe de Ketel is ontstaan

Het initiatief is in 2011 ontstaan omdat er behoefte was aan een plek in de buurt waar bewoners op een laagdrempelige en spontane manier met elkaar in contact konden komen.

Het gemeentebestuur wilde ervoor zorgen dat Meerssen-west een fijne woonbuurt is en blijft. Daarom word er sinds enige tijd gewerkt aan de ‘revitalisering’ van Meerssen-West.
Dat betekent niet alleen het opknappen en vernieuwen van woningen en straten, maar ook dat er meer gezelligheid in de buurt komt. De sociale contacten, elkaar ontmoeten, zijn even belangrijk als een goede woning in een mooie straat.
Op initiatief van Buurtnetwerk Meerssen-West en in samenwerking met Wonen Meerssen heeft het gemeentebestuur
toen het startsein gegeven om voormalig Cafe-West om te bouwen tot multifunctioneel ontmoetingspunt.

Ed Kemmerling

Het project werd begeleid door Ed Kemmerling, die al eerder vergelijkbare ontmoetingsplekken in Maastricht heeft gerealiseerd (Buurtbröck).
Samen met Buurtnetwerk Meerssen-West is hij dit initiatief gaan promoten, door op de markt te gaan staan en mensen aan te spreken om vooral mee te doen.

Het werven van vrijwilligers

Zelfs op het parkeerplaatsje voor het pand heeft hij met een kleine caravan gestaan, waar nogal wat mensen op afkwamen.
Na een tijdje waren er genoeg vrijwilligers die zich aangemeld hadden en 2 september 2013 kregen ze eindelijk de sleutel om aan de verbouwing en het opknappen van het pand te beginnen

De verbouwing

Tijdens het verbouwen, hoorde je al menige hersenpan kraken,
want we waren niet alleen fysiek bezig, we waren ook al bezig met activiteiten en diensten te bedenken.
Wat gaan we doen, hoe gaan we het doen, wie gaat dat doen.
Met de kennis en vaardigheid van Ed Kemmerling, werd er een heel draaiboek in elkaar gezet.
Na veel plannen, slopen, opbouwen en inrichten, was er nog de vraag welke naam gaat het krijgen????
We streefden naar een datum om het af te krijgen en dat lukte.

Feestelijke opening

Op Vrijdag 13 DECEMBER 2013 werd
ONTMOETINGSPUNT “DE KETEL”
feestelijk geopend.

En sindsdien is er veel gebeurd en veranderd.
We groeien nog steeds en zijn trots op wat we doen .
We zien jullie graag eens binnen lopen.

Ontmoetingspunt "De Ketel"

Menigeen vraagt zich af hoe de naam van ons ontmoetingspunt is ontstaan.
Heel veel jaren geleden……..